Vinstlyft för Mycronic

2017-04-20 08:28 Direkt Affärsvärlden
Lena Olving, vd och koncernchef för Mycronic Foto: Mycronic

Mycronic redovisar ett resultat efter skatt på 112 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (23,9).

Resultatet per aktie uppgick till 1:15 kronor (0:24).

Rörelseresultatet blev 159 miljoner kronor (32) och rörelsemarginalen var 23,4 procent (9,2). Det underliggande rörelseresultatet, exklusive vissa förvärvsrelaterade kostnader om cirka 50 miljoner kronor, uppgick till 208 miljoner kronor (32).

Nettoomsättningen uppgick till 677 miljoner kronor (344) samtidigt som orderingången låg på 653 miljoner kronor (794).

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom