Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för SSM

2017-11-15 07:56

Bostadsutvecklaren SSM redovisar ett resultat efter skatt på 116 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (45,6).

Resultatet per aktie uppgick till 2:95 kronor (1:52).

Rörelseresultatet blev 125 miljoner kronor (63,1) lyft av övriga rörelseintäkter på 123 miljoner (0), varav huvuddelen från en initial resultateffekt av transaktionen med Partners Group i samband med etablering av samriskbolag.

Nettoomsättningen uppgick till 104 miljoner kronor (190).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom