Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för Svolder

2019-03-14 08:49

Svolder redovisar ett resultat efter skatt på 246 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (18,7) som avser perioden 1 december till 28 februari.

Resultatet per aktie uppgick till 9:60 kronor (0:70).

Substansvärdet ökade med 9,4 procent till 112:10 kronor och B-aktien steg 5,9 procent till 97:95 kronor per aktie. Det kan ställas mot att Carnegie Small Cap Return Index ökade 6,7 procent.

Fastighetsbolaget Platzer var den aktuella rapportperiodens största bidragsgivare. Beijer Electronics aktie utvecklats starkt under tremånadersperioden och skapat ett av portföljens högsta substansvärdebidrag.

Garo hade en stark avslutning på 2018 och blev stor positiv bidragsgivare till Svolders substansvärde.

New Wave har svängt mycket i samband med de senaste delårsrapporterna och den för det fjärde kvartalet var stark och aktien steg markant.

Under den aktuella rapportperioden har aktier för brutto 70,6 miljoner kronor förvärvats. Aktier för brutto 72,8 miljoner kronor har sålts samma period och nettoförsäljningar följaktligen utgjorde 2,2 miljoner kronor.

Under tremånadersperioden tillkom Lime Technologies som nytt innehav. På balansdagen bestod portföljen därmed av 21 innehav.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom