Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för Swedol

2016-04-29 14:46

Swedol redovisar ett resultat efter finansiella poster på 9,0 miljoner kronor (3,8) för det första kvartalet 2016.

Rörelseresultatet uppgick till 9,3 miljoner kronor (4,1), vilket gav en rörelsemarginal på 2,5 procent (1,2).

Nettoresultatet blev 7,0 miljoner kronor (2,9). Resultatet per aktie var 0,11 kronor (0,05).

Nettoomsättningen uppgick till 365 miljoner kronor (336), motsvarande en ökning med 8,6 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom