Vinstlyft för Uniflex

2016-02-01 12:34 Affärsvärlden SIX

Uniflex redovisar ett resultat efter finansnetto om 8,5 miljoner kronor (2,2) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 9,6 miljoner kronor (3,3) och rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (1,1).

Nettoresultatet uppgick till 5,8 miljoner kronor (0,8), motsvarande ett resultat per aktie efter utspädning på 0,33 kronor (0,05).

Omsättningen uppgick till 319 miljoner kronor (300).

För 2015 föreslås en utdelning om 1,50 kronor per aktie (0,80).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom