Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstlyft för Xano Industri

2016-02-11 12:15

Xano Industri redovisar ett resultat före skatt på 15 miljoner kronor (8) för det fjärde kvartalet 2015.

Rörelseresultatet blev 18 miljoner kronor (12). Nettoresultatet uppgick till 12 miljoner kronor (5), motsvarande 1,75 kronor per aktie (0,75).

Nettoomsättningen var 267 miljoner kronor (258).

Utdelningen för 2015 föreslås bli 3,50 kronor per aktie (2,50).

Härutöver föreslår styrelsen årsstämman en extra utdelning om 1,00 kronor per aktie (0,00), totalt 6,8 miljoner kronor (0,0).

Xano ändrar också skrivelsen kring bolagets utdelningspolicy till att ha en målsättning att dela ut minst 30 procent av resultat efter skatt, från tidigare målsättning på en utdelning av mellan 20-40 procent av resultat efter skatt.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom