Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstmiss för SSAB

2019-10-23 07:37
Martin Lindqvist, koncernchef på SSAB. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ståltillverkaren SSAB:s rörelseresultat uppgick till 150 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Det framgår av delårsrapporten.

Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av tolv analytikers prognoser 444 miljoner kronor. Rörelsemarginalen blev 0,8 procent, att jämföra med väntade 2,5 procent.

I resultat ingår engångsposter om -150 miljoner kronor. Väntat var 0 miljoner. Det justerade rörelseresultatet blev 300 miljoner kronor.

Resultatet före skatt landade på 51 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 311 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 18.840 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas snittprognos på 17.957 miljoner kronor.

SSAB uppger att efterfrågan på grovplåt i Nordamerika bedöms vara relativt stabil under det fjärde kvartalet 2019. I Europa förväntas den underliggande efterfrågan bli svagare, framförallt mot slutet av året.

Det framgår av delårsrapporten.

För höghållfasta stål bedöms den globala efterfrågan vara något svagare under det fjärde kvartalet, framförallt relaterat till Europa.

Leveranserna för SSAB Americas förväntas minska under det fjärde kvartalet 2019 jämfört med tredje kvartalet, främst beroende på ett planerat underhållsstopp i Mobile. För SSAB Europe bedöms leveranserna vara på samma nivå som under det tredje kvartalet, medan leveranserna för SSAB Special Steel förväntas minska något.

De realiserade priserna bedöms bli lägre för SSAB Americas och SSAB Europe under det fjärde kvartalet 2019, jämfört med det tredje kvartalet. För SSAB Special Steels bedöms priserna bli något lägre under det fjärde kvartalet.

"Inför avslutningen av året ser vi en mer uttalad säsongsmässig avmattning än normalt", skriver vd Martin Lindqvist i rapporten.

SSAB vidtog en rad åtgärder under tredje kvartalet för att minska kostnaderna i koncernen; produktionstakten minskades vid flertalet linjer och den mindre masugnen i Oxelösund stängdes, antalet visstidsanställda minskades betydligt, förkortad arbetstid och tillfälliga permitteringar infördes tillsammans med att övriga kostnader drogs ned.

"För att ytterligare minska kostnader och kapacitet, så kommer den ena masugnen i Raahe att stängas ned i slutet av november. Samtidigt har vi en stark balansräkning, en låg nettoskuldsättningen samt begränsade skuldförfall kommande år, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta att utveckla SSAB", skriver Martin Lindqvist.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom