Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstras för Danske Bank

2018-11-01 08:23
Foto: Nora Lorek/TT

Trots fallande vinst behåller Danske Bank sin ambition att tillhöra de tre bästa nordiska bankerna när det gäller avkastning på eget kapital.

Danske Bank upprepar att bankens nettoresultat för 2018 kommer att hamna i intervallet på 16-17 miljarder danska kronor.

Danske Bank sänker däremot bedömningen kring räntenettot och räknar nu med att det blir något lägre 2018, jämfört med 2017. Tidigare bedömning var ett högre räntenetto under 2018.

Nu skriver banken att marginalpress kommer att motverka den väntade volymtillväxten.

Kostnaderna 2018 bedöms nu öka avsevärt jämfört med 2017, som en följd av donationen om 1,5 miljarder danska kronor banken gjort i spåren av Estlandshärvan samt som följd av förvärvet av SEB Pension Danmark.

Provisionsintäkterna förväntas förbli starka, liksom tidigare bedömning.

Danske Bank behåller sin ambition att tillhöra de tre bästa nordiska bankerna när det gäller avkastning på eget kapital.

Danske Banks resultat före skatt blev 3.588 miljoner danska kronor i det tredje kvartalet.

Väntat var 3.722 miljoner danska kronor, enligt Infront Datas snittestimat utifrån 18 analytikers prognoser.

Som banken tidigare meddelat belastades resultatet med 1,5 miljarder danska kronor i kölvattnet av Estlands-härvan. Banken kommer att donera dessa pengar till en stiftelse.

Räntenettot uppgick till 5.852 miljoner danska kronor, mot snittestimatet på 5.928 miljoner.

De totala intäkterna uppgick till 11.100 miljoner danska kronor. Här låg snittestimatet på 11.003 miljoner.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom