Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstras för G&L Beijer

2013-07-17 09:26

Industrihandelsföretagets vinst efter skatt minskade ordentligt för årets andra kvartal.

G&L Beijer redovisar ett resultat efter skatt på 50,4 miljoner kronor för det andra kvartalet 2013 (93,0). Resultatet per aktie uppgick till 1:14 kronor (2:12).

I resultatet ingår engångskostnader på 34,2 miljoner kronor som belastat resultatet under det andra kvartalet. Engångsposterna avser kostnader för avgångsvederlag för vd om 15,6 miljoner kronor samt strukturåtgärder om 18,6 miljoner.

Nettoomsättningen uppgick till 1.712 miljoner kronor (1.826).

Rörelseresultatet blev 83,4 miljoner kronor (129).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 82,8 miljonre kronor (172). Exklusive engångsposter uppgick nettoresultatet till 108 miljoner kronor (172). Nettoomsättningen för halvåret blev 3.176 miljoner (3.481).

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom