Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinstras för Nokia - men aktien lyfter

Världens ledande mobiltelefontillverkare Nokia redovisar ett rejält vinstras i första kvartalet. Den initiala rapportreaktionen var dock positiv.

Nokia redovisar ett rapporterat resultat före skatt på -12 miljoner euro (1.607) för det första kvartalet.

I resultatet ingår engångskostnader på 216 miljoner euro samt avskrivningar av immateriella tillgångar på 243 miljoner. Totalt uppgick jämförelsestörande poster till -459 miljoner euro.

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat på 260 miljoner euro. Då ingick engångskostnader på 84 miljoner euro samt avskrivningar på 221 miljoner.

Justerat för engångseffekterna blev utfallet cirka 21 procent sämre än förväntningarna.

Rörelseresultatet uppgick till 55 miljoner euro (1.531), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 0,6 procent (12,1). Förväntningarna var ett rörelseresultat på 282 miljoner euro och en rörelsemarginal på 2,9 procent.

Nettoresultatet blev 122 miljoner euro (1.222). Per aktie var resultatet 0:03 euro (0:32) mot väntade 0:06 euro.

Omsättningen hamnade på 9.274 miljoner euro (12.660) för kvartalet. Analytikernas snittförväntningar låg på en omsättning på 9.714 miljoner euro. /KB-FJ

Affärsområdet Devices & Services redovisar en försäljning på 6.173 miljoner euro (9.263) och ett rörelseresultat på 547 miljoner (1.883) för det första kvartalet.

Rörelsemarginalen för affärsområdet hamnade därmed på 8,9 procent (20,3).

I resultatet ingår en nedskrivning på 34 miljoner euro och omstruktureringskostnader på 59 miljoner euro samt avskrivningar immateriella tillgångar på 2 miljoner euro.

Analytikernas snittförväntningar enligt SME Direkt låg på en omsättning på 6.313 miljoner euro och ett rapporterat rörelseresultat på 463 miljoner euro, vilket gav en väntad rörelsemarginal på 7,3 procent, inklusive 67 miljoner euro i omstruktureringskostnader.

Klockan 12:10 var Nokia-aktien upp nära 5 procent till 116 kronor.

Affärsvärlden Redaktionen

Johan Högberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom