Vinstras i Bilia

2012-05-04 10:20 Affärsvärlden Redaktionen

Bilias rörelseresultat för det första kvartalet blev 74 miljoner kronor (98).

Bilia redovisar ett resultat efter skatt på 49 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (69). Resultatet per aktie uppgick till 2:00 kronor (2:75).

Nettoomsättningen uppgick till 4.562 miljoner kronor (4.344).

Rörelseresultatet blev 74 miljoner kronor (98).

Bilia bedömer att efterfrågan under andra kvartalet på nya bilar och service kommer att vara på en lägre nivå jämfört med föregående år.

Det framgår av delårsrapporten.

Efterfrågan på nya bilar minskade under det första kvartalet som förväntat och resultatet nådde inte upp till föregående års nivå.

Efterfrågan inom Serviceaffären var svagare än förväntat, vilket delvis förklaras av den milda vintern, skriver bolaget vidare.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom