Vinsttapp för MQ

2016-03-17 06:22 Affärsvärlden SIX

Modekoncernen MQ redovisar ett resultat efter finansnetto på 15 miljoner kronor (25) för det brutna räkenskapsårets andra kvartal, december-februari.

Bruttomarginalen var 47,6 procent (50,0).

Rörelseresultatet blev 16 miljoner kronor (26), motsvarande en rörelsemarginal på 3,6 procent (6,2).

Nettoresultatet uppgick till 12 miljoner kronor (19) eller 0,34 kronor per aktie efter utspädning (0,55).

Nettoomsättningen uppgick till 433 miljoner kronor (417). De totala rörelseintäkterna var 436 miljoner (424).

I jämförbara butiker var försäljningstillväxten +2,5 procent (+0,3), medan marknadens jämförbara tillväxt var +1,9 procent enligt HUI (+1,2).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var +45 miljoner (+60).

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom