Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vinsttapp för Södra

2016-05-18 12:01

Skogsbolaget Södra redovisar ett resultat efter finansnetto på 315 miljoner kronor (921) för det andra tertialet, januari-april.

Rörelseresultat uppgick till 334 miljoner kronor (941). Rörelsemarginalen var 5 procent (15).

"Det lägre rörelseresultatet förklaras främst av en försämrad pris- och valutautveckling, till skillnad från föregående år då pris- och valutautvecklingen påtagligt bidrog till Södras historiskt starka resultat. I rörelseresultatet för första tertialet 2015 ingick dessutom en engångspost om 133 miljoner kronor avseende försäljningen av aktierna i Södra Cell Tofte", skriver bolaget.

Försäljningen uppgick till 6.239 miljoner kronor (6.243).

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom