Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vitec minskar vinsten

2016-10-20 08:58

Programvarubolaget Vitec redovisar ett resultat efter skatt på 14,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (19,1).

Resultatet per aktie uppgick till 0:48 kronor (0:65).

Nettoomsättningen uppgick till 164 miljoner kronor (152).

Rörelsemarginalen uppgick till 11,8 procent (16,8).

Resultatet före skatt uppgick till 17,1 miljoner kronor (24).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 17,9 miljoner kronor (7,2).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom