Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vitrolife köper Fertilitech

2014-11-05 07:59

Medicinteknikbolaget Vitrolife har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Unisense Fertilitech som är verksamt inom embryoövervakning, time-lapse, för IVF.

Köpeskillingen uppgår på skuldfri basis till 1.980.000 nyemitterade aktier i Vitrolife samt en kontant köpeskilling om 90 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det köpta bolaget omsatte 94 miljoner kronor 2013 med ett ebitda på -25 miljoner kronor.

Transaktionen väntas påverka Vitrolifes ebitda per aktie negativt under 2014 och 2015 men bidra positivt från och med 2016, som ett resultat av ökad försäljning till följd av nyttjandet av Vitrolifes globala marknadsnärvaro samt kostnadssynergier.

Vitrolife håller en telefonkonferens på torsdag 6 november kl 10.00 med anledning av kvartalsrapporten där även förvärvet kommer att presenteras.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom