Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vitrolife ökar vinsten

2017-11-02 08:43

Bioteknikföretagets vinst och omsättning steg för det tredje kvartalet.

Vitrolife redovisar ett resultat efter skatt på 65 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (45). Resultatet per aktie uppgick till 2:98 kronor (2:05).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 98 miljoner kronor (71), motsvarande en marginal om 40 procent (34).

Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar negativt om 7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 246 miljoner kronor (210). Omsättningstillväxten var 20 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom