Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vitrolifes vinst ökar

2014-07-11 07:47

Bioteknikbolaget Vitrolife redovisar ett resultat efter finansnetto på 32 miljoner kronor (18) för det andra kvartalet 2014.

Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor (13) och nettoresultatet uppgick till 23 miljoner kronor (12) motsvarande 1,16 kronor per aktie (0,62) efter full utspädning.

Nettoomsättningen uppgick till 129 miljoner kronor (116).

Periodens kassaflöde för den löpande verksamheten var 28 miljoner kronor (18) med likvida medel om 71 miljoner kronor (19) vid utgången av juni 2014.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom