Volvo-avtal om it-verksamheten klart

2016-02-16 11:45 Affärsvärlden SIX

Volvo har tecknat ett slutgiltigt avtal med HCL Technologies om försäljningen av verkstadsbolagets externa it-affär och driften av it-infrastrukturen.

Affären kommer att innebära både långsiktiga kostnadsbesparingar och en reavinst motsvarande 900 miljoner kronor, vilken kommer att påverka Volvos finansiella nettoskuld positivt i det första kvartalet 2016.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären väntas genomföras den 31 mars 2016, efter uppfyllande av vissa villkor.

Det var i oktober 2015 som Volvo meddelade att man avsåg sälja it-verksamheten till HCL Technologies.

Affärsvärlden SIX

Premiumnyheter

Aktuellt inom