Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Volvos lastbilar populära i USA

2012-02-22 07:57

Lastbilsleveranserna ökar knappt men på den nordamerikanska marknaden lyfter Volvo försäljningen ordentligt.

Volvokoncernens totala lastbilsleveranser ökade med 2 procent i januari till 15.647 fordon, jämfört med samma period förra året.

Det framgår av leveransstatistik från Volvo.

På Europamarknaden blev leveranserna +4 procent till 6.234 fordon, efter -1 procent i västra Europa och +31 procent i Östeuropa.

Leveranserna i Nordamerika var samtidigt +22 procent till 3.144 fordon medan leveranserna i Sydamerika var -16 procent till 1.183 fordon. I Asien var leveranserna -7 procent till 4.055 fordon.

Sett till bolagets olika varumärken steg Volvo Lastvagnars totala leveranser med 5 procent under januari.

På den nordamerikanska marknaden ökade Volvo Lastvagnars lastbilsleveranser med 15 procent till 1.582 fordon under månaden.

I Europa ökade leveranserna med 6 procent för Volvo Lastvagnar. I västra Europa minskade de med 3 procent.

I östra Europa var uppgången för Volvo Lastvagnar 39 procent.

På den ryska marknaden var efterfrågan på lastbilar fortsatt god och leveranserna i januari ökade till 285 lastbilar, jämfört med januari 2011 då 125 lastbilar levererades.

Volvo Lastvagnars leveranser i Sydamerika sjönk med 18 procent.

Leveranserna från Mack uppgick i januari till 1.594 lastbilar, en uppgång med 25 procent jämfört med samma period föregående år.

"Trots att det finns tecken på förbättrad aktivitet inom energisektorn är den övergripande efterfrågan på anläggningslastbilar fortsatt svag. Mack har kompenserat den svaga efterfrågan genom ett ökat fokus på försäljningen av lastbilar för fjärrtransporter.

Renaults Trucks totala leveranser ökade med 2 procent medan motsvarande siffra för Eicher var oförändrat.

UD Trucks (tidigare Nissan Diesel) leveranser minskade med 17 procent.

Samtliga jämförelser är med samma månad året innan om inte annat anges.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom