Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Vostok Nafta delar ut mer

2013-05-07 09:19

Vostok Nafta Investment föreslår utskiftning av i stort sett hela bolagets innehav av depåbevis/aktier i Black Earth Farming och Rusforest till innehavare av svenska depåbevis i Vostok Nafta

Detta genom en aktiesplit i kombination med ett obligatoriskt inlösenförfarande. Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt styrelsens förslag kommer varje depåbevis att delas upp i tre depåbevis, varav två kommer att lösas in. Sammantaget innebär förslaget att aktier motsvarande ett totalt värde om cirka 84 miljoner dollar kommer att distribueras till innehavare av depåbevis i Vostok Nafta.

"Utskiftningen av Vostok Naftas innehav i Black Earth Farming och Rusforest som nu föreslås är ett naturligt steg i processen att fokusera portföljen mot onoterade innehav för att skapa ökat värde för innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta", skriver Vostok.

Efter utskiftningen av Black Earth Farming och Rusforest kommer Vostok Naftas portfölj huvudsakligen att vara inriktad på private equity-segmentet på den ryska marknaden, genom betydande innehav i Tinkoff Credit Systems och Avito.

"Vostok Naftas styrelse och ledning är övertygad om att det är bättre för innehavarna av Vostok Naftas depåbevis att ha sin exponering mot Black Earth Farming och Rusforest utanför Vostok Nafta - eftersom vi är övertygade om att den historiska rabatten då kommer att elimineras och att mer värde kommer att skapas genom att fokusera på private equity-segmentet", säger Vostok Naftas vd Per Brilioth.

Andelen av totalt substansvärde per den 30 april är för Avito 24,0 procent före inlösen och 32,2 procent efter, och för Tinkoff Credit Systems 39,8 procent före och 53,5 procent efter.

Styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma som ska hållas den 24 maj för att besluta om utskfitningen. Om det godkänns är inlösenförfarandet automatiskt, vilket innebär att ingen åtgärd krävs från innehavare av depåbevis, heter det i pressmeddelande.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom