Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Wallenberg döljer miljonarvoden

2011-05-30 07:34

Genom familjen Wallenbergs mäktiga förvaltningsbolag, FAM, döljs mångmiljonlöner.

Det ser inte speciellt lönsamt ut att sitta i FAM, Foundation Asset Management. Några styrelsearvoden har inte utgått under året.

Enligt dotterbolagets årsredovisning fick styrelsen och verkställande direktören dela på 2,8 miljoner kronor. Men FAM:s ordförande Peter ”Poker” Wallenberg, finns också med i styrelsen i FAW:s dotterbolag och får då 6 miljoner kronor i årlig ersättning.

Men det finns flera som får dolda ersättningar. SVD Näringsliv kan avslöja att Axel Wallenberg, styrelseledamot i FAM:s dotterbolag, får en dold ersättning. Såväl Axel som Peter ”Poker” Wallenberg får sina ersättningar.

De får också ersättning från FAM:s dotterbolag. Men i att papprena står det att styrelsen och vd bara får dela på 2,8 miljoner kronor. Det visar sig bara var lön till vd:n

Axel och Peter ”Poker” Wallenbergs ersättningar hamnar under löner till övriga anställda. Eftersom de båda är anställda hamnar deras ersättning inte under styrelseersättningar utan löner.

FAM ägs av en rad stiftelser. Den största som kontrollerar FAM heter KAW och den som kontrollerar KAW är Jacob, Marcus, Axel och Peter ”Poker” Wallenberg. Ordförande är Peter ”Poker” Wallenberg. Tillsammans tar de beslut om bland annat om arvoden.

Yvonne Edenholm

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom