Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Wallenstam ser möjligheter med osäker bomarknad

2017-12-29 10:57
Bostadsrätter på Lindhagensterassen på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Wallenstams finanschef: De tre senaste omgjorda bostadsrättsprojekten beräknas kunna klara "något under" 6 procents avkastningskrav när de nu blir hyresrätter istället.

Den bostadsproduktionstunga fastighetsförvaltaren Wallenstam meddelade på fredagsmorgonen att osäker bostadsmarknad nu gör att ytterligare tre planerade bostadsrättsprojekt, Orangeriet etapp 2 plus Umami Park etapp 1B i Stockholm samt Stallbacka Allé i Mölndal utanför Göteborg, istället ska genomföras som hyresrätter.

Affärsvärlden stämmer av situationen med fastighetsbolagets finanschef Susann Linde.

Varför blev det bättre för Wallenstam att köra de här tre projekten som hyresrätter istället för bostadsrätter?

– Det råder fortfarande en osäkerhet på bostadsrättsmarknaden och då vi får ett positivt förvaltningsresultat av dessa projekt finns det ingen anledning att chansa. Vi har en unik flexibel affärsmodell som gör detta möjligt på grund av att vi inte säljer något i förskott, svarar Susann Linde.

Hur såg bokningsläget ut när besluten togs?

–  Vi har inte påbörjat försäljningen än, utan det är bara en effekt av marknadsläget.

Är beslutet att inte genomföra Stallbacka Allé som bostadsrätter en indikation på att den osäkerhet som präglat Stockholms marknad för nyproducerade bostadsrätter nu på allvar tagit fäste även i delar av Göteborgsmarknaden?

– Vi tyckte att det var för mycket att komma ut med 133 lägenheter då det råder osäkerhet.

Vad ungefär räknar ni med att få ut för initial direktavkastning (före omvärdering) på de två omgjorda Stockholmsprojekten respektive på Mölndalsprojektet?

– Vi går inte ut med den här typen av information, men kan säga att vi inte får några negativa värdeförändringar.

Klarar de tre omgjorda projekten Wallenstams generella avkastningskrav för nyproduktion?

– Vi kommer något under de 6 procent som vi har som krav i hyresrättsproduktionen.

Några kommentarer kring Wallenstams möjligheter till lönsam bostadsproduktion eller marknadsutsikter i övrigt?

– Vi ser möjligheter i den osäkra marknaden då vi främst fokuserar på hyresrätter. Priser på byggkostnader och mark kan komma att gå ner och ge nya affärsmöjligheter. 

Hur ser ni på möjligheterna att förvärva bostadsbyggrätter från finansiellt stressade projektaktörer utan förvaltningskassaflöden?

– För att göra affärer som dessa ska de kunna klara en hyresrättskalkyl, vilket alla våra projekt ska kunna uppnå.

Övriga kommentarer?

– Vi ser positivt på framtiden och känner oss trygga med den försiktiga affärsmodell vi valt att jobba efter, uppger Susann Linde avslutningsvis.

Johan Eklund

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom