Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Wise Group flyttar till Nasdaq Stockholms huvudmarknad

2015-12-11 15:26

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände den 9 december att Wise Groups aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad och därmed avnoteras från Nasdaq First North Premier.

Det framgår av ett pressmeddelande. Styrelsen har i samband med detta fastställt två finansiella mål:

Tillväxt. Wise ska över en konjunkturcykel uppnå 10-20 procent genomsnittlig årlig  organisk tillväxt. Därtill kan förvärv tillkomma.

Marginal. Rörelsemarginalen före nedskrivning av immateriella tillgångar ska uppgå till 8-12 procent.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom