Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Xanos resultat efter skatt stiger

2018-07-12 11:49

Verkstadsbolaget Xano Industri redovisar ett resultat efter skatt på 47 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (40).

Nettoomsättningen uppgick till 541 miljoner kronor (443).

Xanos vd Lennart Persson kommenterade torsdagens delårsrapport med att andra kvartalet visade styrka genom ökad omsättning, förbättrat rörelseresultat och även vinstmarginal.

Xano utvecklar, förvärvar och driver tillverkande verksamheter med tillhörande tjänster.

Enligt Lennart Persson är de enligt bolaget förbättrade siffrorna till följd av bolagets förvärv av Blowtech Group som slutfördes i januari. Följt av ytterligare ett förvärv av Polyketting i maj.

"Den goda lönsamheten har sin grund i en välbalanserad kund- och uppdragsstruktur i kombination med resurseffektiv tillverkning. Kapacitetsförstärkning via ytterligare maskininvesteringar och utökad produktionsyta".

Avslutningsvis belyste han att den projektrelaterade verksamheten inom koncernen haft en något avvaktande efterfrågan under slutet på första halvåret.

"Vi har hittills i år upplevt större variationer i orderingång mellan månaderna än under föregående år och är därför försiktiga med att dra alltför långtgående slutsatser utifrån detta", skrev Lennart Persson i Xanos delårsrapport.

Rörelseresultatet nådde 61 miljoner (62) medan resultat per aktie uppgick till 3:33 kronor (2:94).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom