Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

XXL: "Besvikna över intänktsutvecklingen"

2019-07-19 09:27
Den norska sportkedjan XXL. Foto: All over press

Den norska sportkedjan XXL:s intäkter backade med 6 procent under det andra kvartalet, trots att bolagets hade fokus på att minska sina lagernivåer.

XXL redovisar ett ebitda-resultat, inklusive effekter från övergången till redovisningsstandarden IFRS 16, på 273 miljoner norska kronor för det andra kvartalet 2019 (185), framgår det av delårsrapporten.

Genomsnittet av analytikers förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 313 miljoner norska kronor, enligt Infront Datas sammanställning.

Exklusive IFRS-effekterna uppgick ebitda-resultatet till 143 miljoner norska kronor (185).

Nettoomsättningen blev 2.187 miljoner norska kronor (2.331), att ställa mot snittestimatet på 2.394 miljoner.

"XXL är besvikna över intäktsutvecklingen och jobbar på att finjustera balansen mellan intäkter och bruttomarginal i kombination med att minska lagernivåerna på ett kontrollerat sätt. XXL har utformat flera initiativ för att nå ambitionen om att förbättra rörelsekapitalsituationen och minska rörelsekostnaderna mot 25 procent av försäljningen över tid", skriver bolaget i rapporten för det andra kvartalet.

Av rapporten framgår även att XXL kommer öppna två nya butiker i Sverige, lika många i Finland och en i Österrike - totalt därmed 4-5 nya butiker under 2019.

"Framåt planerar XXL att minska takten med nya butiker och fokusera på nya butiker i Österrike och vissa i Sverige. Samtidigt kommer XXL minska storleken på flera existerande butiker", skriver XXL.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom