Ytterligare förlust för bioteknikbolaget

2017-05-18 08:17 Direkt Affärsvärlden

Bioteknikbolaget Oncopeptides förlust ökade rejölt under kvartalet.

Oncopeptides redovisar ett resultat efter skatt på -62,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2017 (-15,2). Resultatet per aktie uppgick till -1:89 kronor (-0:92).

Rörelseresultatet blev -62,1 miljoner kronor (-15,2).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -67,6 miljoner kronor (-13,1) och likvida medel vid periodens slut uppgick till 612 miljoner (20).

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Bostad & fastighet