Zalandos vd: Resultat enligt förväntningar

2017-04-19 09:34 Direkt Affärsvärlden

Att Zalandos preliminära försäljning och lönsamhet under det första kvartalet kom in i underkant av marknadens förväntningar är inget som bekymrar vd Rubin Ritter.

"Tillväxten var stark: 22-24 procent är helt i linje med vår helårsguidning på 20-25 procent, vilket är ambitiöst givet vår storlek", säger han till Nyhetsbyrån Direkt på onsdagen.

Marknadsförväntningarna låg däremot på plus 23,9 procent enligt Bloombergs konsensus, men Rubin Ritter talar hellre om de interna förväntningarna.

"Det här var i linje med vad vi väntade oss", säger han, och tillägger sedan att tillväxten är hög särskilt i ljuset av ett för modeindustrin som helhet utmanande första kvartal.

Vad gäller lönsamheten, preliminärt 1,0-3,0 procent i justerad rörelsemarginal, var mittpunkten i intervallet inte bara lägre än förväntningarnas 2,9 procent utan även jämfört med fjolårets 2,5 procent.

Rubin Ritter påpekar även här att lönsamheten är i linje med helårsguidningen på 5-6 procent (där intervallets mittpunkt är något lägre än 2016 års 5,9 procent), och upprepar ett tidigare budskap om att fokus i avvägningen mellan tillväxt och lönsamhet i år ligger på det förstnämnda.

"Fokus ska helt klart ligga på fortsatt tillväxt, och ju större vi blir desto mer måste vi växa för att hålla den här höga procentuella tillväxten. Vi har investerat under det första kvartalet, och kommer att fortsätta göra så", säger han och nämner nya lager och mjukvaruuppdateringar som exempel.

Tillväxt och investeringar lär också bli temat under kapitalmarknadsdagen den 19 juni.

"Under det första kvartalet lanserade vi ett satellitlager i Paris och i det tredje kommer vi att öppna ett i Polen", säger han vidare på samma tema.

Det lager som planeras i Sverige - aviserat i januari i år - hoppas Zalando kunna ta i bruk i slutet av 2017, säger han vidare, utan att nämna något om antal anställda, var det ska ligga eller vem den partner bolaget tidigare har sagt att det söker blir.

"Jag tror att vi kommer att gå ut med specifika nyheter om det under de kommande månaderna. Nu jobbar teamet på att fastställa saker och ting, och det går planenligt. Vi tror det kommer att innebära en stor förbättring för både svenska, finska och norska kunder."

Hur verksamheten har gått regionalt avvaktar han med tills definitiva resultat för kvartalet släpps den 9 maj.

Zalando ägs till 32 procent av Kinnevik, och är investmentbolagets största innehav med 38 procent av substansvärdet per årsskiftet.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom