Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Allt fler tror på stigande bopriser

2019-10-07 08:38
Foto: Fredrik Sandberg/TT

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i oktober jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 46 i oktober jämfört med 38 i september.

Av de tillfrågade tror 60 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 57 procent förra månaden, medan 14 procent tror på fallande priser, jämfört med 19 procent föregående månad.

"Nu tror 60 procent på stigande priser vilket är den högsta noteringen sedan oktober 2017. En trolig drivkraft för de stigande prisförväntningarna är en allt mer etablerad uppfattning att räntan kommer att förbli låg", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,08 procent, upp jämfört med 0,02 procent föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom