Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Banker inför amorteringskrav

2010-12-22 10:17

Om du inte har 25 procent av bostadens värde i eget kapital måste du amortera enligt nya riktlinjer.

För att tydliggöra vad som gäller för ansvarsfull kreditgivning har Svenska Bankföreningen utfärdat principer för utlåningen till bostäder, vilket bland annat innebär att en låntagare bör amortera på sitt bolån på den del som ligger över 75 procent av marknadsvärdet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Principerna avser nya lån eftersom bankerna inte kan ändra ett befintligt kundavtal. Det innebär att en kund som idag har ett amorteringsfritt lån inte kommer att påverkas.

Bankföreningen anser att det är viktigt att kunder med stora skulder i förhållande till sina tillgångar bör amortera för att ha en buffert mot högre räntor och fallande priser.

- Bufferten bör uppgå till 25 procent av bostadens värde. I normalfallet innebär det att nya lån som är kopplade till bostaden och överstiger 75 procent av bostadens värde bör amorteras, säger Kerstin af Jochnick, vd på Bankföreningen.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom