Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bostadförsäljningen dalar i JM

2012-04-26 12:53

(Uppdaterad) JM överpresterar än en gång och intäkterna ökar till 3 188 miljoner kronor. Men försäljningen av nya bostäder sjunker ordentligt.

JM:s resultat före skatt blev 316 miljoner kronor i det första kvartalet 2012 (265).

Det var 4 procent bättre än väntade 304 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Enligt JM:s segmentsredovisning blev intäkterna 3.188 miljoner kronor (2.491). Här låg konsensus på 2.732 miljoner.

Rörelseresultatet blev 337 miljoner kronor (278), mot väntade 318 miljoner kronor, vilket gav JM en rörelsemarginal på 10,6 procent (11,2), jämfört med väntade 11,6 procent.

Nettoresultatet blev 227 miljoner kronor (187) vilket motsvarar 2:70 kronor per aktie (2:20).

Kassaflödet från JM:s löpande verksamhet uppgick till 2 miljoner kronor i kvartalet (-65).

 JM sålde 627 bostäder under första kvartalet, vilket kan jämföras med 746 föregående kvartal. Väntat var 741 sålda bostäder i kvartalet, enligt SME Direkt.

Under kvartalet produktionsstartades 631 bostäder, att jämföra med 773 i det fjärde kvartalet. Enligt SME låg i snitt 767 starter i förväntningarna inför rapporten.

I Stockholm sålde JM 308 bostäder, ned från 329 föregående kvartal, varav 0 var hyresrätter (0). Inom Riks såldes 176 bostäder (204) och 143 stycken i Utland (213).

Bostad Stockholm minskade intäkterna till 1.414 miljoner, från 1.579 miljoner föregående kvartal, och marginalen i affärsområdet blev 17,3 procent (21,6). Väntat var intäkter om 1.141 miljoner kronor och en marginal på 18,5 procent.

För Bostad Riks var intäkterna 783 miljoner (862) med en rörelsemarginal om 7,5 procent (8,8), att jämföra med förväntade 767 miljoner respektive 8,4 procent.

I JM Utland blev intäkterna 660 miljoner (799). Där redovisades marginalen till 4,8 procent (8,4). Enligt SME väntades intäkter om 547 miljoner och 6,5 procent i marginal.

Av produktionsstarterna i kvartalet stod Stockholm för 345 (349), varav 0 hyresrätter (0). Inom Riks startades 153 bostäder (201) och 133 i Utland (223).

Vid utgången av kvartalet hade JM 5.786 bostäder i pågående produktion, ned från 6.401 den 31 december.

Totalt var 65 procent bokat eller sålt av pågående produktion (68), varav 56 procent sålt (60) och 9 procent bokat (8).

Samtliga siffror inom parentes avser fjärde kvartalet 2011.

Affärsvärlden Redaktionen

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom