Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Bostadspriserna sjunker

2019-02-07 07:46
Foto: TT

Bostadsrättspriserna i riket som helhet sjönk 1 procent i januari jämfört med föregående månad. Villapriserna sjönk 1 procent.

Det visar statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i riket som helhet, i glidande medelvärde, sjunkit 3 procent jämfört med föregående tremånadersperiod, och villapriserna har sjunkit 3 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna varit oförändrade samtidigt som villapriserna varit oförändrade.

"Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög", säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, i en kommentar.

Under januari såldes drygt 10.600 bostäder i Sverige (villor och bostadsrätter). Det är 6 procent färre jämfört med 2018 men fler än både 2017 och 2016 (+8 respektive +13 procent).

Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Stockholm, noterar en trög start på månaden men bättre fart i slutet, främst i innerstan. Det råder viss osäkerhet om vad den nya regeringen vill med bostadspolitiken (avskaffande av flyttskatt, nedtrappat ränteavdrag) och det allmänna konjunkturläget, vilket kan skapa avvaktan. Å andra sidan har återhämtningen på börsen fått köpare av dyrare bostäder att komma tillbaka.

"Förutsatt att inget stort händer kommer vi de närmaste månaderna att se en stabil marknad med stort utbud samt svaga upp- och nedgångar", säger Fredrik Kullman i en kommentar.

Svensk Mäklarstatistik redovisar prisutvecklingen som tremånaders glidande medelvärden, viktade efter antalet försäljningar, för att dämpa säsongseffekter och tillfälliga avvikelser som inte har med den underliggande marknadsutvecklingen att göra.

För december innebär månadsförändringen att det viktade medelvärdet för oktober-december jämförs med motsvarande viktade medelvärde för september-november. För tremånadersförändringen görs jämförelsen med juli-september.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom