Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Det största boprisfallet sedan 2008

2017-11-14 09:06
Foto: Hasse Holmberg/TT

Bostadspriserna i Sverige sjönk 3,0 procent i oktober jämfört med föregående månad, den största nedgången sedan oktober 2008. Säsongsrensat sjönk priserna 1,8 procent.

Det visar Valueguards HOX-index.

Sedan i augusti har HOX-index sjunkit 4,5 procent, i den snabbaste nedgången sedan finanskrisen hösten 2008.

Bostadspriserna har sjunkit 2,8 procent under den senaste tremånadersperioden och stigit 2,9 procent under de senaste tolv månaderna.

Priserna på bostadsrätter sjönk 2,8 procent i oktober jämfört med föregående månad, medan villapriserna sjönk 3,2 procent.

Under den senaste tremånadersperioden har bostadsrättspriserna i Sverige sjunkit 4,4 procent jämfört med föregående tremånadersperiod och villapriserna har sjunkit 1,7 procent.

De senaste tolv månaderna har bostadsrättspriserna stigit 0,6 procent samtidigt som villapriserna stigit 4,4 procent.

Valueguards boprisstatistik bygger på data från bland andra Mäklarstatistik, som sedan bearbetas för att ta hänsyn till att det säljs olika typer av bostäder varje månad. Genom att statistiken är kvalitetsjusterad mäts den underliggande prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Valueguard noterar att priserna sjunker på alla publika delmarknader i oktober, med störst nedgångar i Stockholm. För första gången sedan 2011 är också tremånadersförändringen negativ för alla delmarknader och för första gången sedan februari 2012 sjunker bostadsrättspriserna i Stockholm i årstakt.

"Historiskt har vi sett nedgångar under hösten under 2007, 2008 och 2011. Samtliga dessa år kännetecknades av nedgångar ända till årets slut och sedan en snabb återhämtning efter årsskiftet", skriver Valueguard.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, noterar att marknaden har förändrats från ett läge med lågt utbud, korta förmedlingstider och hetsiga budgivningar till ett helt annat.

"På den här marknaden ska alltså två parter enas som ofta har helt olika uppfattning om prisläget. Det brukar kräva lite anpassningstid, men sen möts man", säger Claudia Wörmann.

Erik Olsson, vd på Erik Olsson fastighetsförmedling, säger i en kommentar att en längre tid med stort utbud har ändrat köparnas beteende så att trenden med en mer avvaktande marknad förstärks även om utbudet inte ökar.

"Höstens stora utbud och avvaktande köpare gör att även säljarna börjar ändra sitt beteende lite. Prisförväntningarna sänks och man tar inte en snabb försäljning till ett högt pris som lika självklar längre", säger Erik Olsson.

 

Prisutveckling procent           m-m        3 mån       12 mån

==============================================================

HOX                                                          

Sverige          -3,0         -2,8          2,9

 

Bostadsrätter                                                 

Sverige           -2,8         -4,4          0,6
Stockholm          -3,4         -5,1         -2,5
Göteborg           -1,2         -3,4          6,6
Malmö           -2,9         -3,5          7,7

 

Villor                                                        

Sverige          -3,2         -1,7          4,4
Stockholm          -4,0         -3,9          1,4
Göteborg           -1,6         -0,4          6,4
Malmö            -2,1         -1,4          7,1

=============================================================

Källa: Valueguard

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom