Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Experterna varnar: Utländsk misstro mot svensk bostadsmarknad

2017-11-13 10:40

Utländska investerare är skeptiska till den svenska bostadsmarknaden. En av anledningarna är den låga amorteringsgraden.

Den svenska bostadsmarknaden intresserar inte bara svenskarna. Även investerare från andra länder häpnas över den svenska sättet att köpa bostäder.

– Utländska investerare har förundrats över att vi lånar en hel del rörligt och inte amorterat mycket, säger Helena Haraldsson, omvärldsstrateg Carnegie Private Banking, i bankens podcast Omvärldspodden.

De senaste månaderrna har präglats av en avsvalnad bostadsmarknad i de svenska storstäderna. Även de utländska investerarna har noterat den svenska marknadsoron villket har lett till en förminskad investeringsvilja och en försvagning av den svenska kronan.

– De svagare signalerna från bostadsmarknaden sätter spotlighten på den risken (marknadsoron, reds anm) och skapar oro bland utländska investerare, säger hon.

Henrik von Sydow, omvärldsstrateg Carnegie Private Banking, menar att prissignalerna driver försiktighet i det politiska beslutsfattandet.

– Fortsätter avmattningen försvinner egentligen skälet för skärpt amorteringskrav, säger han.

Han menar att valår ofta innebär riskminimering eftersom regeringen själva inte vill ta risken med en ny åtgärd.

– Som beslutsfattare kan du inte utesluta att åtgärden medverkar till ett boprisfall som i sig utmanar finansiell stabilitet och konjunktur under ett valår.

Madeleine Lundberg

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom