Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Facit efter 64 månader: Noll prislyft för borätter

2013-01-16 06:48

Det har gått närmare fem och ett halvt år sedan priserna på bostadsrätter toppade i augusti 2007. Den bistra sanningen är att priserna legat i princip platt ända sedan dess.

Under gårdagen presenterade Mäklarstatistik siffrorna för prisutvecklingen på bostadsmarknaden under december månad 2012.

När vi samtidigt gör bokslut för bostadsåret 2012 har priserna på bostadsrätter ökat med 8 procent under året, sett till hela riket. I Stockholms innerstad är prisuppgången 6 procent, enligt Mäklarstatistik.

Snittpriset för en borätt i Sverige ligger därmed på 22 597 kronor och 58 835 kronor i Stockholms innerstad.

Tittar man på Mäklarstatistiks graf över utvecklingen på bostadsrättsmarknaden de senaste åren kan man lätt få intrycket att priserna stigit relativt brant. Det beror framförallt på var man valt att lägga brytpunkten.

Enligt Mäklarstatistiks graf är den satt till februari 2008. Det gör att det stora raset på bomarknaden mellan oktober 2007 och februari 2008 inte syns.

Om man hade förlängt brytpunkten till augusti 2007 hade man fått en helt annan bild av verkligheten.

Snittpriset för en svensk genomsnittlig bostadsrätt (67 kvadrat) var i augusti 2007: 1,4 miljoner kronor. Sett till kvadratmeterpriset låg det på 20 343 kronor.

I december 2012 kostar samma borätt drygt 1,5 miljoner kronor och kvadratmeterpriset ligger på 22 597 kronor. En uppgång med 11,1 procent på 64 månader.

Tittar vi på kvadratmeterpriset för Stockholms innerstad låg det på i snitt på dryga 55 000 kronor per kvadratmeter (exakt prisuppgift är inte tillgänglig) i augusti 2007.

I december 2012 låg snittpriset per kvadrat i innerstaden på 58 835 kronor, samma nivå som under november. Det betyder att priserna på en bostadsrätt i Stockholms city stigit med blygsamma 7 procent under 64 månaders tid (fem år och fyra månader).

Samtidigt har inflationen mätt som KPI under samma period varit 7,6 procent.

Det innebär att priserna på borätter i Stockholms innerstad har sjunkit med 0,7 procent sedan augusti 2007, alltså i princip har priserna stått still de senaste fem åren och fyra månaderna. I riket som helhet har priserna under perioden ökat med blygsamma 3,7 procent.

Ola Söderlind

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom