Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Färre tror på fallande bopriser

2019-05-27 07:41
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Andelen bostadsägare som tror att priset på den egna bostaden kommer att sjunka har minskat sedan i februari samtidigt som andelen som tror på stigande priser har ökat.

Det visar SBAB:s kvartalsvisa undersökning över bostadsägares prisförväntningar, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

"Det är en tydlig nedgång i andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser på 1 års sikt jämfört med när vi ställde samma fråga i februari. En trolig förklaring till det är att Riksbanken sedan dess justerat ned utsikterna för kommande höjningar av reporäntan", säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På ett års sikt tror 47 procent av de hushåll som äger en bostad att den egna bostaden kommer att öka i värde, medan 7 procent tror att priset kommer att minska. I februari var motsvarande andelar 41 respektive 15 procent.

På tre års sikt är det 52 procent som tror på en prisuppgång och 6 procent som spår en nedgång, jämfört med 47 respektive 10 procent i februari.

SBAB noterar att deras index, där endast de som äger en bostad tillfrågas, visar starkare tro på stigande bostadspriser än SEB:s boprisindikator (där även de som hyr en bostad tillfrågas) och Erik Olsson bostadsindex (där visningsbesökare tillfrågas).

"Det ligger väl kanske i sakens natur att den som äger sitt boende har förhoppningar om att värdet på den bostad man äger ska utvecklas väl medan den som letar en bostad och som inte redan äger en bostad gärna ser att bostadspriserna hålls nere", säger Robert Boije.

Bland dem som tror på stigande pris anger är den vanligaste anledningen att efterfrågetrycket i det område deras bostad ligger i bedöms vara högt.

Bland dem som tror på sjunkande bostadspriser är de vanligaste orsakerna till detta stramare krav på bankernas kreditgivning (till exempel bolånetak och amorteringskrav) samt högre bolåneräntor

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom