Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fastighetsrådgivare: Svensk bostadsmarknad inte i en prisbubbla

2014-01-23 10:05

Bostadsprisutvecklingen kan förväntas fortsätta vara stark. Det menar Ted Lindqvist, vd för fastighetsrådgivaren Evidens.

Den svenska bostadsmarknaden kan under 2014 och 2015 sannolikt komma att se fortsatt låga räntenivåer samtidigt som svenskarnas disponibla inkomster väntas se stark tillväxt. Det finns dock en hög korrelation mellan bostadspriser och hushållens förmögenhet, vilken för svenska hushåll i sin tur är mycket beroende av den globala ekonomin.

Det uppger Ted Lindqvist, vd för fastighetsrådgivaren Evidens, under fastighetsbolaget Castellums kapitalmarknadsdag i Stockholm på torsdagen.

"Lehman-krisen var ett stresstest även för svensk bostadsmarknad där ett prisfall på 10-15 procent utlöstes. Jag anser att stresstest i form av verkliga händelser är bra mycket bättre än modeller", sade Evidens-vd:n vidare gällande bostadsmarkandens möjliga sårbarhet vid börsfall och liknande händelser framöver.

En faktor som talar för en robust svensk bostadsmarknad menar Lindqvist är att de svenska byggkostnaderna för nybyggnation endast i de största städerna överträffas eller motsvaras av bostadspriserna, något som skulle göra nuläget "till en väldigt konstig bostadsbubbla" för Sverige som helhet.

Belåningsgraden som andel av svenskarnas inkomster är dessutom ungefär den samma i alla större svenska regioner, något som förklaras av inkomstvariationer, svarar Lindqvist på en fråga kring en om det ses en storstadsbubbla i exempelvis Stockholm.

De svenska hushållens skuldsättning på motsvarande 170 procent av BNP får anses förklaras dels av att en ökande andel köper in sig i bostadsmarknaden och dels av urbanisering, säger Lindqvist.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom