Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

FI: Förhöjd risk för boprisfall

2017-11-29 08:32
Foto: Hasse Holmberg/TT

Trots att bostadspriserna bromsat in och till och med fallit något den senaste tiden fortsätter hushållens skulder att öka. Riskerna kopplade till höga bostadspriser och hushållens stora skulder är därmed fortsatt höga. Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin finansiella stabilitetsrapport.

"Därför kvarstår behovet av det skärpta amorteringskravet och FI har lämnat över förslaget till regeringen för godkännande", skriver FI.

FI skriver att utvecklingen på bostadsmarknaden vänt under hösten och att det är ett "sundhetstecken" att priserna dämpas. Dämpningen är dock liten i förhållande till en lång tids prisökning, där bostadspriserna stigit runt 30 procent bara de senaste tre åren. Även om stabilitetsriskerna från bostadsmarknaden är begränsade är hushåll med stora skulder sårbara.

"FI bedömer att hushållen fortsatt har goda förutsättningar att betala på sina lån. Men högt skuldsatta hushåll kan ändå komma att dra ner på sin konsumtion i en framtida kris och därmed förstärka krisen. Hushållens skulder bedöms därför fortsatt vara en makroekonomisk risk", skriver FI.

FI påpekar att hushållen visserligen har stora tillgångar, men de är allt mer koncentrerade till bostäder och aktier, som kan sjunka i värde, och dessutom ojämnt fördelade mellan hushållen.

Vad gäller bostadspriserna noterar FI att priserna i förhållande till inkomster är på den högsta nivån under i alla fall under de senaste 40 åren, samtidigt som boendekostnaden, som andel av inkomsterna, är historiskt låg till följd av de låga räntorna.

"Även om dagens prisnivåer motiveras av rådande förutsättningar kan förutsättningarna snabbt ändras. Då kan bostadspriserna anpassas nedåt. FI bedömer att risken för en större nedgång i bostadspriserna fortsatt är förhöjd", skriver FI.

FI ser även förhöjda risker i kommersiella fastigheter, där prisutvecklingen för närvarande är stark och skuldbördan i förhållande till driftnettot ligger på historiskt höga nivåer, även om belåningsgraderna har sjunkit.

"Störningar i form av stigande räntor eller minskade hyresintäkter kan därför leda till problem. FI bedömer riskerna kopplade till sektorn som betydande och kommer fortsätta att följa och analysera utvecklingen", skriver FI.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom