Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler amorterar

2016-03-08 10:12
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Enligt en undersökning från Bankföreningen har hushållens benägenhet att amortera etablerats på en hög nivå.

I december 2015 amorterade 94 procent av de kunder som tog nya lån med en belåningsgrad i intervallet 70-85 procent. Motsvarande siffra under september var 93 procent. För fyra år sedan, när Finansinspektionen gjorde sin första undersökning, var andelen 44 procent, uppger branschorganisationen.

"Våra nya siffror visar tydligt att en ny amorteringskultur har etablerats", säger Bankföreningens vd Hans Lindberg enligt ett pressmeddelande.

Den genomsnittliga amorteringstakten i det här belåningsintervallet är 1,6 procent av det totala lånets storlek per år.

För nya lån i intervallet 50-70 procents belåningsgrad syns en markant ökning av amorteringsbenägenheten, enligt Bankföreningen.

Andelen hushåll som amorterar har ökat från 64 procent i september till nära 72 procent i december. Amorteringstakten för dessa lån är 1,4 procent per år.

I dagarna slutbehandlas lagändringarna om amorteringskrav.

"Vår förhoppning är att riksdagen tar ställning mot regeringens förslag om amorteringsfrihet för nyproducerade bostäder. Vidare vill vi se att jord- och skogsbruksfastigheter, av enkelhetsskäl, undantas från kraven", uppger Hans Lindberg.

Vidare vill branschorganet att bostadens aktuella marknadsvärde ska kunna användas som grund för beräkning av amorteringskravet.

"Finansinspektionen har hittills ansett att bostäder enbart får omvärderas vart femte år, något som bland annat medför problem när en låntagare vill byta bank", argumenterar Bankföreningen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom