Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler svenska hushåll tror på fallande bopriser

2017-09-11 08:48
Bostadsrätter på Lindhagensterassen på Kungsholmen i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i september jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 51 i september jämfört med 58 i augusti.

Av de tillfrågade tror 66 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 69 procent förra månaden, medan 15 procent tror på fallande priser, jämfört med 11 procent föregående månad.

"Det vi ser liknar allt mer ett trendbrott i hushållens boprisförväntningar. På två månader har indikatorn fallit 12 enheter och jämfört med den senaste toppen i maj är nedgången 18 enheter. Det är en rejäl nedgång", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Han understryker dock samtidigt att två tredjedelar av hushållen fortfarande tror på stigande priser, "så det handlar inte om någon störtdykning".

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,20 procent, upp jämfört med 0,06 procent föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom