Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler tror på fallande bopriser

2017-06-12 08:35
Foto: HENRIK ISAKSSON/IBL / IBL Bildbyrå

De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i juni jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 63 i juni jämfört med 69 i maj.

SEB:s privatekonom Jens Magnusson säger i en kommentar att hushållen har en fortsatt stark tro på fortsatta prisuppgångar. Att Boprisindikatorn ändå faller tydligt den här månaden kan bero på Finansinspektionens nya besked om ett utökat amorteringskrav.

"Nu återstår att se om effekten på förväntningarna blir bestående och om vi också får se den effekt på den verkliga pris- och skuldutvecklingen, som är syftet med Finansinspektionens förslag", säger han.

Av de tillfrågade tror 74 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 76 procent förra månaden, medan 11 procent tror på fallande priser, jämfört med 7 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 5 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,00 procent, ned jämfört med 0,06 procent föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom