Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fler tror på fallande bopriser

2019-08-12 08:36
Foto: Fredrik Sandberg / TT

De svenska hushållen tror på en svagare utveckling för bostadspriserna i augusti jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, sjönk till 38 i augusti jämfört med 40 i juli.

Av de tillfrågade tror 56 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 56 procent förra månaden, medan 18 procent tror på fallande priser, jämfört med 16 procent föregående månad.

"Prisförväntningarna tar ett litet steg bakåt efter en kraftig uppgång hittills under året. Trendbrottet sammanfaller dock med sommaren som alltid innebär stiltje på bostadsmarknaden. Det blir intressant att se utvecklingen i september när visningarna kommit igång och bostadsköparna vaknat till liv igen", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,08 procent, upp jämfört med 0,06 procent föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom