Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Fördubblat värde på glesbygdslänens borätter

2017-10-11 07:18
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Stockholms bostadsrätter har ökat mest i värde i Sverige de senaste fem åren - på vissa håll med 1 000 kronor per dag. Men procentuellt är det lägenheter i Västernorrland och andra glesbygdslän som rusat och mer än fördubblats i värde.

– Jag tror att de kommer att följa marknaden. I storstadsregionerna, exkluderat Malmö som fortfarande har en kraftig efterfrågan, ser vi sedan augusti att det har bromsat in ganska fort, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Enligt färska siffror från fastighetsmäklaren framkommer att Västernorrland och Norrbotten är de län där bostadsrätter har stigit mest i pris de senaste fem åren, 124 respektive 118 procent. På tredje och fjärde plats ligger Blekinge och Dalarna där uppgången varit strax över 100 procent.

– Priserna i glesbygdslänen kommer från väldigt låga nivåer. De har sedan följt med i utvecklingen som har styrts av låg ränta, i kombination med att det under lång tid har byggts väldigt lite bostäder, säger Engström.

Sämre har det gått för bostadsrätterna i Uppsala län. Med en prisuppgång på 45 procent de senaste fem åren hamnar länet sist på listan. Och enligt Fastighetsbyrån är det en trend som verkar fortsätta. Som exempel nämns att det i orter som Uppsala och Örebro har "byggts oerhört mycket på kort tid".

– Där börjar vi se att det bromsar in och det är klart mycket lugnare än tidigare, säger Engström.

Sedan 2012 har prisuppgången i kronor varit hög i storstäderna. I kommuner som Lidingö, Ekerö, Danderyd, Stockholm och Solna har priserna de senaste fem åren stigit med mellan 1,5 och 2,1 miljoner kronor. Lidingö toppar listan och där har bostadsrätterna i snitt stigit med över 1|000 kronor per dag under perioden.

Men nu dämpas bokmarknaden även i storstäderna.

– Inte så att priserna rasar. Men en klart dämpad marknad där bostadsaffären tar längre tid, det är färre spekulanter och vi ser att köpare och säljare har lite olika förväntansbilder. Vi är inne i ett klassiskt skifte där förväntansbilden är lite olika, säger Engström.

Enligt Engström beror den något lugnare marknaden bland annat på ett ökat byggande och de amorteringskrav som infördes sommaren 2016.

– I ett generellt perspektiv är det sunt att det börjar dämpa sig lite. Vi har varit inne i en tidsperiod 2012 till 2017 med en extremt hög prisutveckling, säger Johan Engström.

Affärsvärlden TT

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom