Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Här steg huspriserna mest

2016-03-11 09:34
Foto: Hasse Holmberg / TT

Småhuspriserna i Sverige steg med 3 procent under tremånadersperioden december-februari jämfört med föregående tremånadersperiod (september-november). Det framgår av siffror från SCB.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas stigande priser i 17 av Sveriges 21 län. Priserna steg mest i Västernorrlands län med 8 procent, följt av Kalmar län med 7 procent. Sjunkande priser redovisas i Kronobergs, Gotlands och Jämtlands län. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med mellan 3 och 5 procent.

På årsbasis, det vill säga jämfört med samma tremånadersperiod föregående år, har priserna ökat med 12 procent.

I årstakt steg priserna i samtliga 21 län. Den största uppgången redovisas i Stockholms län med 19 procent. De två län där det sker flest antal köp, utöver Stockholms län, är Skåne och Västra Götalands län. I dessa två län steg priserna med 7 respektive 14 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 10 och 19 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,7 miljoner kronor under perioden december 2015 - februari 2016.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom