Här stiger huspriserna mest

2016-01-14 09:09 Elin Hanspers
Foto: Johan Möllerberg / Alamy/All over press

Småhuspriserna steg i fjärde kvartalet 2015. Affärsvärlden har listan över de kommuner och län där priserna steg mest.

Under fjärde kvartalet 2015 steg småhuspriserna med drygt 2 procent, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, det vill säga det senaste kvartalet jämfört med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna med drygt 11 procent, enligt siffror från SCB.

Småhuspriserna steg i 16 av 21 län mellan de två senaste kvartalen. Mest steg priserna i Jämtlands län, där de steg med 7 procent, följt av Jönköpings län där de steg med 6 procent.

I 3 av 21 län redovisas sjunkande priser. Mest sjönk priserna i Kronobergs län, där de backade med 5 procent. I Gotlands och Värmlands län sjönk priserna med 1 procent.

I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 2 och 3 procent.

Sett till årsbasis steg småhuspriserna i samtliga 21 län. Prisutvecklingen spänner från 4 till 16 procent. Priserna steg med 10 procent eller mer i 16 av 21 län. Mest steg priserna i Stockholms och Västerbottens län, där de steg med 16 procent.

Under fjärde kvartalet låg det genomsnittliga priset för en småhusfastighet på drygt 2,5 miljoner kronor.

Fastighetsprisstatistik för landets län

 

 

Antal
köp
senaste
period

Medelpris
senaste
period
(tkr)

Förändring
i procent
från före-
gående
period

Förändring
i procent
från före-
gående år

Län

 

 

 

 

Stockholm

1 735

5 286

+3

+16

Uppsala

455

2 992

+1

+11

Södermanland

411

2 202

+1

+11

Östergötland

575

2 325

+3

+11

Jönköping

503

1 804

+6

+15

Kronoberg

261

1 465

-5

+4

Kalmar

437

1 296

0

+6

Gotland

77

2 422

-1

+11

Blekinge

258

1 502

+3

+9

Skåne

1 897

2 557

+2

+8

Halland

472

2 749

+3

+10

Västra Götaland

1 986

2 628

+3

+12

Värmland

420

1 264

-1

+4

Örebro

422

1 616

0

+10

Västmanland

366

2 126

+4

+14

Dalarna

493

1 436

+3

+13

Gävleborg

480

1 426

+2

+11

Västernorrland

372

1 276

+2

+14

Jämtland

162

1 609

+7

+12

Västerbotten

408

1 688

+3

+16

Norrbotten

391

1 484

+3

+13

Storstadsområde

 

 

 

 

Stor-Stockholm

1 735

5 286

+3

+16

Stor-Göteborg

974

3 876

+3

+14

Stor-Malmö

826

3 329

+2

+11

Hela landet

12 581

2 540

+2

+11

 

Tidsperioder

[1] Senaste perioden 2015-10 - 2015-12.

[2] Föregående period 2015-07 - 2015-09.

[3] Föregående år 2014-10 - 2014-12.

Källa: SCB

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner

 

Kommun

Antal köp senaste period

Medelpris senaste period (tkr)

Förändring i procent från föregående period

Förändring i procent från föregående år

Järfälla

48

4 992

+9

+18

Huddinge

122

5 087

0

+17

Botkyrka

101

4 051

+5

+22

Haninge

78

4 243

+5

+23

Täby

109

6 369

+5

+19

Sollentuna

84

6 329

0

+14

Stockholm

301

6 549

+5

+18

Södertälje

77

3 197

+8

+23

Nacka

96

7 569

-1

+17

Norrtälje

87

2 445

0

+4

Uppsala

172

4 145

-1

+10

Nyköping

80

2 383

+5

+16

Eskilstuna

102

2 428

+3

+17

Linköping

158

3 156

+1

+8

Norrköping

163

2 789

+6

+16

Jönköping

145

3 056

+6

+19

Växjö

84

2 458

0

+10

Kalmar

78

2 193

-4

-3

Gotland

77

2 422

-1

+11

Karlskrona

101

1 971

+2

+11

Malmö

214

4 093

+3

+15

Lund

111

3 294

0

+14

Helsingborg

141

3 369

-6

+1

Kristianstad

111

1 612

+3

+16

Hässleholm

99

1 156

+1

+12

Halmstad

114

2 619

+4

+11

Varberg

93

3 160

-8

+6

Kungsbacka

121

3 988

+7

+14

Göteborg

304

4 795

+4

+16

Mölndal

68

4 180

+2

+16

Uddevalla

82

2 342

-4

+3

Trollhättan

72

2 262

+6

+19

Borås

120

2 051

+4

+11

Skövde

71

2 275

+9

+17

Karlstad

87

2 214

+9

+12

Örebro

130

2 790

-4

+4

Västerås

176

2 994

+7

+14

Falun

87

2 392

+5

+15

Borlänge

67

1 997

+5

+16

Gävle

119

2 515

+5

+19

Sundsvall

131

1 964

+1

+18

Örnsköldsvik

92

1 065

-1

+9

Östersund

67

2 355

+5

+16

Umeå

138

2 996

+2

+14

Skellefteå

130

1 423

+5

+16

Luleå

105

2 499

+1

+13

 

Källa: SCB

Elin Hanspers

Premiumnyheter

Aktuellt inom