Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hushållen amorterar mer

2016-04-14 09:29
Foto: NIKE ISAKSSON/IBL-AOP/All over press

Andelen nya bolånetagare som amorterar har ökat till 67 procent 2015 från 44 procent 2011.

Svenska hushåll lånar allt mer i förhållande till sina inkomster, men trots detta har hushållen överlag tillräckliga marginaler för att klara sina betalningar.

Det är några av slutsatserna i årets bolåneundersökning från Finansinspektionen.

"Trots att hushållen i genomsnitt lånar mer i förhållande till sina inkomster är det få hushåll med nya bolån som skulle få problem att betala på sina lån om räntorna stiger eller om deras inkomster minskar. Det framgår av våra stresstester och bekräftar att riskerna med hushållens skuldsättning främst är makroekonomiska. Andelen hushåll med små marginaler har dessutom minskat de senaste åren", säger FI:s chefsekonom Henrik Braconier.

Enligt årets bolåneundersökning ökade den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll med nya bolån från 387 till 406 procent mellan 2014 och 2015. Att hushållen lånar allt mer i förhållande till sin inkomst beror enligt FI till stor del på att bostadspriserna har stigit klart snabbare än hushållens inkomster.

Undersökningen visar även att andelen nya bolånetagare som amorterar ökade till 67 procent 2015 från 44 procent under 2011. FI:s föreslagna amorteringskrav kommer innebära att amorteringarna ökar ytterligare, bedömer myndigheten.

Det är sjätte året i rad som Finansinspektionen presenterar en bolåneundersökning. FI kommer att hålla en pressträff kring rapporten vid 10-tiden på förmiddagen.

Affärsvärlden SIX

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom