Hushållen lånar allt mer

2012-05-29 08:42 Affärsvärlden Redaktionen

Ökningstakten minskar något men den totala lånestocken ökar betydligt mer än inflationen.

De monetära finansinstitutens utlåning till hushållen ökade med 4,8 procent i april jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var ökningstakten 5,0 procent.

Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB.

Penningmängden mätt som M1, det vill säga allmänhetens innehav av sedlar och mynt samt avistainlåning, ökade med 4,3 procent i mars, jämfört med samma månad föregående år.

Föregående månad ökade M1 med 5,1 procent.

Det bredare måttet M3, som består av M1 och även inkluderar inlåning med vissa villkor samt korta värdepapper, steg med 10,1 procent. Föregående månad steg M3 med 9,3 procent.

Utlåningen för bostadsändamål uppgick sammanlagt till 2.151 miljarder kronor i slutet av april, en ökning med 102 miljarder jämfört med samma månad föregående år. En ökning med 5,0 procent.

De monetära finansinstitutens utlåning till icke-finansiella företag uppgick till 1.842 miljarder kronor i april, upp med 5,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Föregående månad var förändringstakten +4,6 procent.

Utlåningsräntorna på nya avtal till hushåll uppgick till 3,94 procent i april, jämfört med 3,94 procent månaden före.

Nyutlåningsräntorna till icke-finansiella företag uppgick i genomsnitt till 3,45 procent i april, jämfört med 3,57 procent föregående månad.

Affärsvärlden Redaktionen

Premiumnyheter

Aktuellt inom

Alla Tjänstebilar

ANNONS