Hushållen tror på stigande bopriser

2017-05-08 08:42 Direkt Affärsvärlden
Foto: IBL

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i maj jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 69 i maj jämfört med 67 i april, den näst högsta nivån någonsin.

Av de tillfrågade tror 76 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 76 procent förra månaden, medan 7 procent tror på fallande priser, jämfört med 9 procent föregående månad.

Hushållen har en mycket stark tro på att bostadspriserna ska fortsätta stiga. Trots diskussioner och varningar om hårdare regler, kommande ränteuppgångar och eventuella boprisfall, stiger Boprisindikatorn ytterligare denna månad.

"Den ligger nu på den näst högsta nivån någonsin, tre enheter från rekordnoteringen på 72 i september 2015. En förklaring kan vara det överraskande mjuka Riksbanksbesked som kom under pågående undersökningsperiod", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 7 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,06 procent, ned jämfört med 0,12 procent föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Premiumnyheter

Aktuellt inom