Hej, tack för din order! Din betalning är nu genomförd och ditt konto verifieras, var god och invänta e-mail med aktiveringslänk för att kunna använda ditt konto.
Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

Hushållen tror på stigande bopriser

2020-03-09 08:44
Foto: Fredrik Sandberg/TT

De svenska hushållen tror på en starkare utveckling för bostadspriserna i mars jämfört med vad de gjorde föregående månad.

SEB:s boprisindikator, som visar skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser, steg till 47 i mars jämfört med 45 i februari.

"Hushållens tro på bostadsmarknaden är fortsatt stark och till och med stigande. Det är lite överraskande med tanke på att vi både ser en avmattning i samhällsekonomin och att hushållen är mer avvaktande kring den egna privatekonomin i år jämfört med förra året. Dessutom har vi Coronaepedimin som ökar oron och har en dämpande effekt på de flesta ekonomiska indikatorer. Å andra sidan är bostadsefterfrågan fortfarande stor och räntorna låga. Hushållens bild är uppenbarligen att det räcker för fortsatta prisuppgångar", säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Av de tillfrågade tror 55 procent på stigande priser under det kommande året, jämfört med 53 procent förra månaden, medan 8 procent tror på fallande priser, jämfört med 8 procent föregående månad.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 4 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 6 procent förra månaden.

Undersökningen visar också att hushållen tror att reporäntan om ett år ligger på 0,50 procent, ned jämfört med 0,52 procent föregående månad.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom