Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!
Vad trevligt att du vill logga in. Vi ser att du inte har ett aktivt konto. Var vänlig kontakta kundtjänst: 08-617 80 00

Hushållens köpkraft sjunker

2017-06-20 11:08
Foto: IBL

Bostadsköpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk för sjätte kvartalet i rad, drivet av höjda priser och en viss ränteuppgång.

Det visar Swedbanks Boindex som presenterades på tisdagen.

Boindex för riket som helhet sjönk till 115,8 under första kvartalet från 118,6 kvartalet före. För småhus minskade indexet till 121 (124) medan indexet för bostadsrätter sjönk till 105 (107). För bostadsrätter är detta det svagaste kvartalet sedan tredje kvartalet 2008.

Boindex är 100 när hushållen använder 30 procent av sin disponibelinkomst till boendekostnader. Historiska erfarenheter visar att när hushållens använder mer än 30 procent av sin disponibelinkomst till boendet uppstår problem på bostadsmarknaden.

Den generella prisökningstakten ökar. Speciellt gäller det småhusmarknaden i Stockholms- och Göteborgsregionen samt i mellanstora städer. Priserna för bostadsrätter i Stockholms innerstad, som låg stilla under hela 2016, visar nu tecken på att börja öka igen. Även i Göteborg syns en ökande prisökningstakt för bostadsrätter, men även småhus.

Bostadspriserna ökar med 2 procent i Stockholmsregionen trots att köpkraften försvagas.

"Vi har under en tid sett en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling, en utveckling som nu bryts. Bostadsrättsmarknaderna i de tre storstäderna sticker ut mest, med svagast marginaler. Nu diskuteras ett förslag på att öka amorteringskravet ytterligare, och därför är det möjligt att utvecklingen fortsätter. Vissa köpare passar nog på att köpa bostad innan finansieringen begränsas", säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbank Research i en kommentar.

Långsiktigt talar mycket för att prisökningstakten ska ner. Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär, vilket detta kvartal visar. Även om ett utökat amorteringskrav kan fördröja utvecklingen så är den långa trenden att köpkraftsutveckling och prisutveckling hittar tillbaka till varandra, skriver Swedbank.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom