Välkommen, du har tillgång till Premium-materialet via ett samarbete med Telia Zone!

IMF: Avreglera hyresmarknaden

2019-02-21 13:17
Foto: Hasse Holmberg/TT

En omfattande reformering av den svenska bostadsmarknaden bör omfatta en utfasning av nuvarande hyreskontroller, höjt tak för fastighetsavgiften, avskaffade ränteavdrag och förenklad planprocess för att minska byggkostnaderna. Det skriver Internationella valutafonden (IMF) efter en artikel IV-konsultation i Sverige.

När det gäller att få en fungerande bostadsmarknad anser IMF att det finns ett behov av en utfasning av den nuvarande hyreskontrollen och noterar att ett vanligt sätt att göra detta är att införa marknadshyror när en hyresgäst flyttar. För att dämpa denna justering bör tillgången till bostadsbidrag utvidgas och för att sänka marknadshyrorna snabbare bör tillgången till hyreslägenheter ökas, till exempel genom att minska hindren för att hyra ut i andra hand.

IMF konstaterar att det mest effektiva sättet att öka rörligheten på bostadsmarknaden skulle vara att införa en brett baserad höjning av taket på fastighetsavgiften. Om denna riktas mot de största städerna skulle det kunna öka incitamenten för ökad mobilitet där behovet är som störst.

De tycker att förslaget att avskaffa uppskovsräntan kommer att bidra till ökad mobilitet och föreslår att ett ytterligare steg som skulle kunna övervägas är att bara beskatta en del av kapitalvinsten på primärt boende.

"Att genomföra en utfasning av ränteavdragen - som höjer efterfrågan på bostäder och priser - skulle ha begränsad påverkan på hushållens finanser givet den låga räntenivån", skriver IMF.

Enligt IMF är det också viktigt att bygga billigare bostäder och då måste planprocessen förenklas för att sänka byggkostnaderna. Produktiviteten i byggsektorn bör höjas genom ökad konkurrens, inklusive att harmonisera kommunernas procedurer vid försäljning av mark och förhindra krav bortom de nationella byggstandarderna i bygglovsprocesser.

IMF föreslår också att regeringen ska utvidga existerande stöd till byggande av billigare lägenheter, tillsammans med dem för studenter och äldreboende med tanke på den demografiska utvecklingen.

Direkt Affärsvärlden

Mest läst

Premiumnyheter

Aktuellt inom